Ebaluazio-irizpideak

1.- Zorroztasun metodologikoa: pisua % 30a

Gaiaren egungo egoera:

 • Egileak gaiaren aurrekariak (bibliografia) emateko gai dira?
 • Lege orokorrak aipatu dituzte, emaitzak emateko garaian?

Diseinua:

 • Erabilitako aldagaiak egoki definitu dira?
 • Aldagai motak identifikatu dituzte?
 • Aldagai motak identifikatu dituzte?
 • Hipotesia ondo planteatu da?
 • Lagina (behar baldin bada) egokia da?
 • Helburuak eta planifikazioa azaldu dituzte

Metodologia:

 • Metodologia egokia erabili da?
 • Erabilitako metodologia azaltzeko gai dira?

Emaitzen tratamendua:

 • Ondo erabili dira taulak, grafikoak...?
 • Errore esperimentalak kontuan izan dira?

Ondorioak:

 • Proiektuak erakusten al du ikuspegi kritikoa?
 • Emaitzek ematen al dute ondorietarako bidea?
 • Barne koherentzia al dago ondorioen eta emaitzen artean?
 • Hipotesiaren eta ondorioen arteko erlazioa azaltzen al da?

 

2.- Zintzotasuna eta arazoei aurre egiteko gaitasuna: pisua % 20a

 • Bidean izandago arazoak identifikatu, aztertu eta komunikatu dituzte?
 • Hutsegiteak onartu, ikasteko erabili eta komunikatu dituzte?
 • Zailtasunak eta aurkitutako soluzioak azaltzeko gai dira.
 • Proiektuaren faseak xehetzeko gai dira?
 • Proiektua eragin duen zirkunstantzia azaltzeko gai dira egileak?
 • Diseinuaren eboluzioa azaltzeko gai dira egileak?
 • Azal dezakete zer lotura dagoen hipotesiaren, emaitzen eta ondorioen artean?

 

3.- Komunikazioa: pisua % 20a

Ahozko azalpenak:

 • Azalpenak egokiak eta argiak dira?
 • Azalpenak ildo logiko bat du?
 • Publiko orokorrak ondo jarraitu ahalko luke azalpena?
 • Erantzunak argiak, zehatzak eta argigarriak al dira?
 • Egileek erabilitako terminoen esanahia ulertzen dute

Standaren aurkezpena:

 • Baliabide egokiak eta beharrezkoak erabili dira?
 • Dekorazioa eta haren banaketa egokia eta didaktikoa da?
 • Muntaiak erakusten al ditu berez proiektuaren oinarrizko faseak?
 • Adierazpen grafikoak osoak eta argiak dira?

 

4.- Lankidetza eta aniztasuna: pisua % 20a

 • Taldea anitza da generoan, partaideen profiletan, ...?
 • Rol-banaketa egokia da?
 • Taldekide danek hartu dute parte bai lana egiten bai aurkezpenean?
 • Kanpo-lankidetzak antzematen dira eta egileek horiek aitortzen dituzte?

 

5.- Originaltasuna eta berrikuntza: pisua % 10a

 • Ekarpen berria egiten da?
 • Proiektuan ekarpen pertsonala sumatzen da gaiaren trataeran?
 • Sormena agerikoa da proiektuan?
 • Gai dira egileak proiektuaren ondorioak edo luzapena aurreikusteko?