Jone Uria Albizu - ikerketako datuak nola landu

 

GAIA: Datuak eta ikerketa

Edozer izan daiteke datu: eguraldia, kantuak, jendearen soldata... Eta datuak aztertuz, eta beraietan oinarrituz, hainbat fenomenori buruzko ondorio esanguratsuak atera daitezke. Ikastaro honetan, datu-baseak moldatu, prestatu eta taula zein grafiko bidez ikustarazteko lagungarri egingo zaizkigun tresnak ezagutuko ditugu.