Lege-oharra

Identifikazio-datuak

Webgune hau (zientzia-azoka.elhuyar.eus) Elhuyar Fundazioaren jabetzakoa da (erakundearen izena: Elhuyar Fundazioa; IFK: G20780896; helbidea: Zelai Haundi 3, Osinalde industrialdea, 20170 Usurbil, Gipuzkoa; tel: 943363040; h.el.: elhuyar@elhuyar.eus; webgunea: elhuyar.eus; Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan F-134 zenbakiarekin erregistratua, eta eskritura Pedro Antonio Baraibar Askobereta notarioak Donostian 2002ko urriaren 24an onartua).

Datu pertsonalen babesa

 

- ZURE DATUEN ARDURADUN

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak (Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 Erregelamenduak) ezarritakoa betez, jakinarazten dizugu Elhuyar Fundazioak tratatuko dituela zuk emandako datu pertsonalak.

 

- TRATAMENDUAREN XEDEA

Erregistroan emandako datu pertsonalak beharrezkoak dira, interesdunak eskatutako zerbitzua berme guztiekin eman ahal izateko, eta xede hauekin erabiliko dira:

  • Eskatutako zerbitzua hobetzeko, edo zerbitzuarekin gorabeherarik izanez gero, beharrezkoa bada, interesdunekin harremanetan jartzeko.
  • Elhuyar Zientzia Azokaren proiektuan egiten diren ekintzetan parte-hartzaileei ateratako argazkiak edota grabatutako bideoak datu pertsonaltzat hartzen direnez, aurreko atalean onartutako datu pertsonalen arduradun eta lege-ohar honetako “HARTZAILEAK” ataleko hartzaile berberak izango dituzte. Bestalde, parte-hartzaileen eskubideak “ESKUBIDEAK” ataletan aipatzen dira. Irudi edo argazki horiek proiektuaren promoziorako erabil ditzake ELHUYAR FUNDAZIOAK, baina baita proiektuaren babesle eta kolaboratzaileek ere, betiere proiektuaren promozioan, komunikazioan eta jakinarazpenetan erabiltzeko soilik.
  • Elhuyar Fundazioak eta proiektuaren babesle eta kolaboratzaileek Elhuyar Zientzia Azokako erregistroko parte-hartzaileen izen-abizenak argitaratzeko eta proiektuaren promozioan, komunikazioan eta jakinarazpenetan erabiltzeko.
  • 14 urtetik beherakoen kasuan, tutoreek emandako baimena hartuko da kontuan.
  • Elhuyarren zientzia-hezkuntzako beste proiektuen promoziorako, komunikaziorako edo jakinarazpenetarako.
  •  Elhuyar Zientzia Azokaren webguneko harremanetarako formularioa bete dutenen datuak xede hauekin erabiliko dira: Elhuyarren zientzia-hezkuntzako beste proiektuen promoziorako, komunikaziorako edo jakinarazpenetarako.

 

- ZENBAT DENBORA GORDEKO DIREN

Emandako datu pertsonalak gordeko dira xede diren proiektuek dirauten bitartean, eta harik eta interesdunarekin harremanetan jartzeko beharrezkoak direla aurreikusi arte.

 

- HARTZAILEAK

Aurreikusitako xedeak betetzeko, datuak Elhuyar taldeko enpresei (Eleka Ingeniaritza Linguistikoa SL eta Elhuyar Zubize SL) jakinarazi ahal izango zaizkie. Tratamenduaren xedean aipatu moduan, proiektuen testuinguruan ateratako argazkiak edo irudiak eta izen-abizenak proiektuen babesle, kolaboratzaile edo hedabideei helaraziko zaizkie.

Europako Esparru Ekonomikotik kanpo, herrialde, eskualde edo sektore jakin batzuei baino ezingo zaizkie jakinarazi datuak: Europako Batzordeak babes-maila egokia eskaintzen dutela onartu eta haien inguruko erabaki bat hartu duenean; helmugan datuek izango duten babesaren inguruan bermeak eskaini dituztenean; eta salbuespenetako bat aplikatzen denean, zeintzuen bidez aukera baitago datuak babes-berme egokirik gabe transferitzeko, datuen titularraren interesekin edo interes orokorrekin lotutako beharragatik.

 

- ESKUBIDEAK

Pertsona orok du eskubidea bere datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, datuen erabilera mugatzeko, aurka egiteko edo beste norabait eramateko. Horretarako, goian azaltzen den helbidera idatzi edo datuensegurtasuna@elhuyar.eus helbidera mezu bat bidali besterik ez da egin behar, baliatu nahi den eskubidea adierazi, eta NANaren kopia edo identifikatzeko balio duen beste dokumenturen baten kopia erantsi.

Halaber, adierazitako adostasuna une oro bertan behera uzteko eskubidea du. Baimena ukatzeak ez du inolako eraginik izango baimena ukatu aurretik egindako erabileraren zilegitasunean.

Eskubidea du erreklamazio bat jartzeko kontrol-agintariaren aurrean, baldin eta uste badu bere eskubideak urratu direla bere datu pertsonalen babesari dagokionez.